4° Συμπόσιο Γλυπτικής

Time Frame: 
24/10/2016 to 20/03/2017

Ο Δήμος Αγίας Νάπας διοργανώνει το 4ο Συμπόσιο Γλυπτικής 2016-2017.

Στόχος του Συμποσίου είναι:

Α. Η θεσμοθέτηση της εκδήλωσης μετά τη μεγάλη επιτυχία του 1 ου Συμποσίου Γλυπτικής 2013-2014, του 2ου Συμποσίου Γλυπτικής 2014 – 2015 καθώς και του 3 ου Συμποσίου Γλυπτικής 2015-2016 και η καθιέρωση του Πάρκου Γλυπτικής Αγίας Νάπας ως έργο Πανευρωπαϊκής Εμβέλειας.

Β. Ο εμπλουτισμός του Πάρκου με την δημιουργία νέων γλυπτικών ΄Εργων από καλλιτέχνες διαφόρων χωρών και η καθιέρωσή του σαν αξιοθέατου μοναδικού ενδιαφέροντος.

Γ. Η ανταλλαγή γνώσεων και εμπειριών τέχνης μεταξύ καλλιτεχνών διαφορετικής κουλτούρας.

Δ. Η επαφή και γνωριμία των χιλιάδων επισκεπτών της Αγίας Νάπας με την τέχνη της Γλυπτικής.

Ε. Η αναβάθμιση και ο εμπλουτισμός των Πολιτιστικών Εκδηλώσεων κατά τηνδιάρκεια του Συμποσίου.

Το 4ο Συμπόσιο θα διεξαχθεί σε δύο χρονικές περιόδους 24/10/2016 - 14/11/2016 , 01/03/2017 - 20/03/2017. Κατά τη διάρκεια των χρονικών περιόδων του Συμποσίου θα υπάρχει ομαδική συμμετοχή όχι πέραν των 8 καλλιτεχνών προς δημιουργία γλυπτικών έργων. Μέσα στα πλαίσια της τελευταίας χρονικής περιόδου και κατά τη διάρκεια του δευτέρου δεκαημέρου θα διεξάγονται παράλληλα διάφορες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις με πρωτεύον θέμα την Κύπριδα Αφροδίτη του Κάβο Γκρέκο και το Πάρκο Γλυπτικής Αγίας Νάπας όπως: Μουσικές Παραστάσεις, Εκθέσεις Εικαστικών Τεχνών, Λογοτεχνικές παρουσιάσεις και βραβεύσεις των συμμετεχόντων καλλιτεχνών κ.ά.

Οδηγίες και Κανονισμοί Συμμετοχής Καλλιτεχνών στο Συμπόσιο Γλυπτικής